Preventief medisch onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek naar gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Niet alleen brengt het de gezondheid van uw werknemers in kaart, tegelijkertijd maakt het hen bewust van de eigen leefstijl. Weten is meten, het PMO is de opvolger van PAGO (Periodiek Arbeids Gezondkundig Onderzoek) en zorgt ervoor dat uw werknemers gezond en fit zijn. Daarnaast draagt het bij aan vermindering van arbeidsverzuim.  

Salus richt zich op het best passende onderzoek, dat betekent dat de inhoudt van het PMO flexibel te bepalen is. Naast de drie standaard samenstellingen, is het altijd mogelijk in overleg andere combinaties te vormen. Dit door aanpassing aan de werkomgeving en bedrijfswerkzaamheden voor het beste resultaat. 

Waarom PMO?

Personeel eens in de zoveel tijd een onderzoek bieden dat zich richt op het voorkomen of in ieder geval zo veel mogelijk beperken van de risico’s die arbeid met zich mee brengt. Als werkgever bent u dat verplicht. Maar in plaats van focus op verplichting, kunt u zich beter richten op de voordelen. Het bevordert namelijk de gezondheid van het personeel, draagt bij aan verzuimpreventie en daarmee is het dus kostenbesparend, werknemers worden productiever én het zorgt voor een positief signaal. U geeft om uw werknemers en werkt preventief aan beroepsziekten. 

Waar voor werkgevers een verplichting geldt, is dat niet zo voor werknemers. Wil een personeelslid niet vrijwillig onderzoek ondergaan? Niets moet (gemiddeld gezien maakt 60-70% van de werknemers hier gebruik van). Diegene die wel meedoen ontvangen een medisch rapport inclusief een stukje gratis advies hoe de gezondheid te verbeteren. Uiteraard geldt bij zowel het onderzoek als het rapport geheimhouding. Vanaf vijfentwintig deelnemers ontvang u als werkgever een groepsanalyse. Daarin worden eventuele problemen en gezondheidsrisico’s duidelijk belicht. Zo kun u zelf al de nodige maatregelen treffen ter optimalisatie van de werkomgeving en zo verzuim tegen te gaan. 

Voor ieder bedrijf wordt de inhoud van een PMO aangepast op de voor de werknemers relevante testgebieden. Wel zijn er 3 gestandaardiseerde samenstellingen van een PMO, ook deze worden naar wens, op de behoefte van uw onderneming aangepast.

PMO Basis

vanaf€36

per werknemer
  • Biometrie (bloeddruk, lengte, gewicht)
  • Cholesteroltest
  • Glucosetest
  • Bespreken vragenlijst
VRAAG OFFERTE AAN

PMO Uitgebreid

vanaf€110

per werknemer
  • PMO Standaard
  • Functional movement screen
  • Longfunctietest
  • Visustest (zicht)
  • Audiometrie (gehoor)
VRAAG OFFERTE AAN

VOLG ONS