Arbeidsfysiotherapie

Heeft uw werknemer (fysieke) klachten, nek-, schouderklachten, rugklachten, etc. gerelateerd aan het werk dat hij doet, dan kan arbeidsfysiotherapie iets voor hem of haar zijn om de klachten duurzaam op te lossen.

Eerste vind een onderzoek plaats van de werknemer en zijn werkplek, om zo een goede analyse te kunnen maken van het totale probleem en alle facetten meegenomen kunnen worden in de behandeling. Tijdens dit onderzoek wordt een plan opgesteld voor de werknemer. Tevens wordt besproken welk traject voor de werknemer het meest relevant is.

De behandeling kan uit een aantal onderdelen bestaan, namelijk:

Basis hersteltraining

Een training/behandeling op de werkplek van de werknemer (4 tot 6 behandelingen). Naast de behandeling van de klachten worden adviezen over de werkhouding en lifestyleadviezen gegeven in deze basistraining.

Image

Uitgebreide hersteltraining

Image

Soms is een uitgebreidere training/behandeling nodig (6 tot 9 behandeling).

Ook hier worden naast de behandeling van de klachten worden adviezen over de werkhouding en lifestyleadviezen gegeven in deze basistraining. Na deze training heeft de werknemer nog een jaar lang gratis de mogelijkheid om gebruik te maken van de eHealthmodule van Salus verzuimpreventie.

VOLG ONS